Ga naar de inhoud

Aquafin, Ekopak, PMV en water-link kondigen vandaag hun samenwerking aan om tegen 2025 het gezuiverde afvalwater van Antwerpse gezinnen op te werken tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven. De samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven.

Een nieuw te bouwen, hoogtechnologische zuiveringsinstallatie zal vanaf 2025 op jaarbasis 20 miljard liter door Aquafin gezuiverd afvalwater op het veel hogere kwaliteitsniveau van koelwater brengen. Dat is het equivalent van het waterverbruik van meer dan 600.000 inwoners. Hiermee drijft water-link zijn capaciteit voor de levering van proceswater in de haven gevoelig op en bevestigt het zijn rol als betrouwbare partner voor de industrie. Vandaag bedraagt die levering ruim 50 miljard liter, afkomstig van het productiecentrum in Oelegem dat uit het Albertkanaal put. Door gebruik te maken van een circulaire, alternatieve waterbron, wil het waterbedrijf de druk op de zoetwatervoorraden verminderen en voorbereid zijn op een duurzame groei in de toekomst.

JOINT VENTURES

Water-link, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en Ekopak zetten samen een joint venture op die de koelwaterfabriek zal ontwikkelen. De vennootschap kreeg de naam Waterkracht en is een toonaangevend voorbeeld van publiek-private samenwerking. Waterkracht is in gesprek met de haven om de nieuwe vooruitstrevende zuiveringsinstallatie te bouwen op een perceel in het NextGen-district, de voormalige Opel-site die omgebouwd wordt tot circulaire hub in de haven. Ekopak zal de fabriek bouwen en exploiteren. Met membraantechnologie zal het aangeleverde gezuiverde afvalwater hier opgewaardeerd worden voor verdere industriële toepassingen. “Met dit project kan Ekopak ook een significante bijdrage leveren in het verduurzamen van de volledige haven. We zijn er rotsvast van overtuigd dat we met onze expertise en knowhow dit project mee tot een succes zullen maken, met een hogere leveringszekerheid voor alle betrokkenen,” zegt Pieter Loose, CEO van Ekopak.

PRIMA ALTERNATIEVE WATERBRON

Het gezuiverde afvalwater is in eerste instantie afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin aan de Moerstraat, centraal gelegen in het havengebied. Maar er wordt ook gekeken naar twee à drie extra waterzuiveringsinstallaties in de regio. Hier wordt het huishoudelijk afvalwater van de Antwerpenaren gezuiverd volgens de Europese en Vlaamse normen. Jan Goossens, CEO van Aquafin: “Gezuiverd afvalwater is een prima bron voor verschillende hergebruiktoepassingen. Je kan het opwaarderen tot eender welke kwaliteit, zo lang de nodige extra zuiveringsstappen worden ingebouwd. Structurele toepassingen in de industrie lenen zich daar perfect toe.”

Aquafin zal nieuwe leidingen aanleggen om het gezuiverde afvalwater in de toekomst rechtstreeks naar de nabehandeling door Ekopak te transporteren in plaats van het te lozen in het oppervlaktewater. Ook voor het transport naar de afnemende bedrijven zijn er nog infrastructuurwerken nodig. Het samenwerkingsproject behelst dus niet alleen de bouw van de koelwaterfabriek. Een nieuw leidingdistributienetwerk in de haven, ontwikkeld door PMV en water-link, zal ervoor zorgen dat industriële klanten op zowel linker- als rechteroever gebruik kunnen maken van het circulaire koelwater. Zo biedt dit project een meerwaarde voor heel de havengemeenschap.

BIJDRAGEN AAN CIRCULAIRE ECONOMIE IN VLAANDEREN

De directe en indirecte investeringen die met het project gepaard gaan, bedragen meer dan 100 miljoen euro. De betrokken partijen sloten een voorakkoord (Memorandum of Understanding) om de oprichting van de joint ventures mogelijk te maken. Michel Casselman, algemeen manager van PMV: “Projecten die bijdragen tot het succesvol doorzetten van de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen, moeten daarvoor financiering kunnen vinden. Met deze investering willen we een oplossing bieden voor één van de grootste uitdagingen op dat vlak, namelijk het hergebruik van water.”

Waterkracht zal een van de grootste waterhergebruikprojecten in Vlaanderen en ver daarbuiten zijn. Franky Cosaert, CEO van water-link: “Circulariteit in actie, dat betekent dit project voor ons. Vanaf 2025 kunnen we duurzaam koelwater van hoge kwaliteit leveren aan onze industriële klanten in de haven. Door gezuiverd afvalwater te gebruiken als bron, zetten we bovendien een belangrijke stap om de leveringszekerheid voor al onze klanten, van huishoudens tot bedrijven, te blijven verzekeren.”

OVER EKOPAK

Ekopak is een ESG-gedreven onderneming die circulaire wateroplossingen op de markt brengt. De oplossingen van Ekopak bieden industriële klanten de mogelijkheid om hun waterverbruik uit het openbare net op een duurzame, betrouwbare en rendabele manier significant te verlagen. Ekopak focust daarbij op een optimalisatie van het watergebruik met behulp van containerwaterzuiveringsunits die netonafhankelijke waterbronnen zoals regen-, oppervlakte- en/of afvalwater omzetten in zuiverder water dat in de industriële processen van de klant kan worden gebruikt en hergebruikt.
De aandelen van Ekopak zijn genoteerd op Euronext Brussels (ticker EKOP).

MEER INFO:

OVER PMV

PMV is een investeringsmaatschappij die de economische toekomst van Vlaanderen vormgeeft. PMV financiert beloftevolle bedrijven van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam door middel van kapitaal, leningen en waarborgen. Daarnaast realiseert PMV met en voor de overheid, in samenwerking met diverse partners, projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. PMV beschikt over een portfolio met 1,4 miljard euro in beheer.

MEER INFO:

OVER WATER-LINK

Zeker van water.
De wereld kan niet zonder water. Zowel de mens, als zijn bedrijf en zijn leefomgeving moeten te allen tijde beschikken over water van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid. Dit water moet geleverd worden binnen de veiligheid van weldoordachte infrastructuren voor aan- en afvoer.
Water-link biedt die zekerheid door de productie, distributie en recycling van water. Water-link ontwikkelt kennis, deelt ze en werkt aan innovatieve oplossingen om iedereen en alles, altijd, veilig van water te voorzien. Zo wil water-link iedereen inspireren om de kracht van water écht te benutten.

MEER INFO:

OVER AQUAFIN

Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de financiering, uitbouw en exploitatie van de bovengemeentelijke infrastructuur voor rioolwaterzuivering. Het bedrijf zuivert afvalwater zodat beken en rivieren weer proper worden én brengt water in harmonie met de leefomgeving. Aquafin wil zijn doelstellingen op een maatschappelijk verantwoorde manier realiseren. We staan daarom open voor alle initiatieven die het duurzaam hergebruik van gezuiverd afvalwater verkennen.

MEER INFO: