Ga naar de inhoud

Waterkracht is een samenwerking tussen Aquafin, Ekopak, EPICo² en water-link. De partijen slaan de handen in elkaar om tegen 2025 het gezuiverde afvalwater van Antwerpse gezinnen op te werken tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven. De samenwerking is een mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven en is een toonaangevend voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Een nieuw te bouwen, hoogtechnologische koelwaterfabriek zal vanaf 2025 op jaarbasis 20 miljard liter door Aquafin gezuiverd afvalwater op het veel hogere kwaliteitsniveau van koelwater brengen.

Water-link, infrastructuurfonds EPICo² en Ekopak zetten samen een joint venture op die de koelwaterfabriek zal ontwikkelen. De vennootschap kreeg de naam Waterkracht en is een toonaangevend voorbeeld van publiek-private samenwerking: we bundelen de krachten voor duurzaam water.

Het project zal in fases gerealiseerd worden. De in dienst name van de eerste fase  wordt voorzien eind 2025.

De nieuwe vooruitstrevende koelwaterfabriek wordt gebouwd op een perceel in het NextGen-district te Antwerpen, de voormalige Opel-site die omgebouwd wordt tot circulaire hub in de haven. Een nieuw distributienetwerk zal het koelwater tot aan de klanten transporteren.

Ekopak, EPICo² (Infrastructuurfonds) en water-link.

Er worden twee JV’s opgericht tussen Ekopak, EPICo² (Infrastructuurfonds) en water-link.

  • Waterkracht Levering: dit is een joint-venture tussen water-link en infrastructuurfonds EPICO². Binnen deze vennootschap wordt alle leidinginfrastructuur ontwikkeld. Deze leidinginfrastructuur is noodzakelijk voor het transport van gezuiverd afvalwater tot aan de koelwaterfabriek en het leveren van koelwater aan de klanten.
  • Waterkracht Productie: dit is een joint-venture tussen Ekopak en Waterkracht Levering. Binnen deze vennootschap wordt de koelwaterfabriek ontwikkeld op de Next Gen site.

Water-link wendt zijn technische expertise aan voor de aanleg van de nieuwe leidinginfrastructuur in de haven die ontwikkeld wordt binnen Waterkracht Levering. Deze infrastructuur is cruciaal om enerzijds het gezuiverde RWZI-water tot aan de koelwaterfabriek te brengen en anderzijds het circulaire koelwater tot aan de industriële klanten binnen de haven te brengen. Water-link beheert eveneens de relaties met de klanten.

Ekopak bouwt en exploiteert de nieuwe koelwaterfabriek. Het aangeleverde gezuiverde afvalwater wordt hier speciaal opgewaardeerd voor verdere industriële toepassingen.

Aquafin zuivert het water van de Antwerpenaren. Aquafin zal het effluent (met andere woorden: het een eerste keer gezuiverde afvalwater) ter beschikking stellen aan het Waterkracht project en wordt ook nauw betrokken bij de bouw van de effluentleidingen.

EPICo² (infrastructuurfonds) staat mee in voor de financiering van dit project.

De nieuwe zuiveringsinstallatie zal vanaf 2025 op jaarbasis 20 miljard liter door Aquafin gezuiverd afvalwater op het veel hogere kwaliteitsniveau van koelwater brengen. Dat is het equivalent van het waterverbruik van meer dan 600.000 inwoners of 270.000 gezinnen.

Met dit project dragen we aanzienlijk bij aan het verduurzamen van de haven van Antwerpen. Door gebruik te maken van een circulaire, alternatieve waterbron verminderen we de druk op de zoetwatervoorraden en zijn we voorbereid op een duurzame groei in de toekomst. Antwerpen is de pilootstad, en het project is ook toepasbaar in verschillende andere industriële gebieden.

Ekopak gaat de fabriek bouwen en exploiteren. Met membraantechnologie zal het aangeleverde gezuiverde afvalwater hier opgewaardeerd worden voor verdere industriële toepassingen.

Sinds de aankondiging van Waterkracht zijn er intussen verschillende contracten getekend met bedrijven die het duurzaam proceswater zullen afnemen. Een belangrijke afnemer is onder andere TotalEnergies, met een jaarlijkse afname van 9 miljard liter circulair proceswater. De overeenkomst met TotalEnergies maakt van hen de grootste klant. Ook Evonik Antwerpen zal circulair koelwater van Waterkracht afnemen en behoort zo mee tot de pioniers in de haven.

We kampen meer en meer met extremere weersomstandigheden. We moeten voorbereid zijn en ons wapenen tegen de toekomst. Elke druppel die we kunnen hergebruiken is een druppel dat we niet hoeven op te pompen uit de grond of uit oppervlaktewater. Daarom past Waterkracht perfect binnen het initiatief ‘Blue Deal’ van de Vlaamse Regering, waarin we de strijd tegen de droogte aangaan door in te zetten op circulair water.

In het kader van de Blue Deal, bood de Vlaamse Regering 11 miljoen euro subsidies aan voor bedrijven die willen investeren in het hergebruik van gezuiverd afvalwater. Vijf investeringsprojecten werden geselecteerd. Waterkracht is één van de vijf geselecteerde investeringsprojecten.

De directe en indirecte investeringen die met het project gepaard gaan, bedragen meer dan 100 miljoen euro. De betrokken partijen (Ekopak, EPICo² en water-link) sloten een voorakkoord (Memorandum of Understanding) om de oprichting van de joint ventures mogelijk te maken.

Aan al wie vragen over of interesse in ons project heeft geven we graag meer uitleg. Meer weten over Waterkracht? Neem dan contact op via ons contactformulier.