Ga naar de inhoud

Gebruik van een circulaire waterbron

Aquafin, Ekopak, EPICo² en water-link zullen samen tegen 2025 het gezuiverde afvalwater van Antwerpse gezinnen opwerken tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven.

Een nieuw te bouwen hoogtechnologische koelwaterfabriek zal vanaf 2025 elk jaar 20 miljard liter afvalwater naar koelwater opwaarderen. Dat is evenveel als het waterverbruik van meer dan 600.000 inwoners. We maken gebruik van een circulaire, alternatieve waterbron: dat zal de druk op zoetwatervoorraden verminderen.

Locatie van de installatie

De nieuwe vooruitstrevende koelwaterfabriek komt op een perceel in het NextGen-district, de voormalige Opel-site die omgebouwd wordt tot circulaire hub in de haven van Antwerpen.

Projectpartners

voorziet een nieuw leidingdistributienetwerk in de haven zodat alle industriële klanten van het circulaire koelwater kunnen gebruikmaken.

bouwt en exploiteert de nieuwe koelwaterfabriek. Het aangeleverde gezuiverde afvalwater wordt hier speciaal opgewaardeerd voor verdere industriële toepassingen.

zuivert het water van de Antwerpenaren. Aquafin zal het effluent (met andere woorden: het een eerste keer gezuiverde afvalwater) naar de nieuwe koelwaterfabriek transporteren.

Infrastructuurfonds EPICo² staat mee in voor de financiering van dit project.


Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Joint Venture

Water-link, infrastructuurfonds EPICo² en Ekopak hebben een joint venture opgezet, genaamd Waterkracht, die de koelwaterfabriek zal ontwikkelen. De samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven.

Zeker van water

Waterkracht wil de druk op natuurlijke bronnen verminderen en meer inzetten op circulair water. Bedrijven en inwoners van Antwerpen krijgen zo meer leveringszekerheid, ook in tijden van droogte.

Ontdek wat waterkracht voor jou kan betekenen: