Ga naar de inhoud

We zijn trots om de eerste beelden te delen van de nieuwe koelwaterfabriek die zal gebouwd worden voor het project Waterkracht.

In deze fabriek zal met membraantechnologie het aangeleverde gezuiverde afvalwater opgewaardeerd worden voor verdere industriële toepassingen. Ekopak gaat de fabriek bouwen en exploiteren.

Water-link voorziet vanaf de fabriek een nieuw leidingdistributienetwerk in het havengebied, zodat alle industriële klanten van het circulaire koelwater kunnen gebruikmaken.

PMV (de Participatiemaatschappij Vlaanderen) ten slotte staat mee in voor de financiering van het hele project, dat meer dan honderd miljoen euro aan directe en indirecte investeringen zal vergen.